DST
banner
Majlis Ugama Islam Brunei dengan Kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Datastream Digital Sdn Bhd (DST) telah melancarkan platform eZakat untuk kemudahan semua umat Islam yang berada di Negara Brunei Darussalam membuat pembayaran Zakat secara dalam talian.
Pelancaran eZakat adalah sebahagian daripada inisiatif DST bagi menyokong Strategi Kerajaan Digital Brunei Darussalam membuat pembayaran Zakat secara dalam talian.
Copyright © 2023 DST. All Rights Reserved.